வாழ்க்கையில ஜெய்கக்கணும்னா அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னு பார்க்கணும், அடுத்தவங்க என்ன பண்றாங்கனு பார்க்கக்…

வாழ்க்கையில ஜெய்கக்கணும்னா அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னு👀 பார்க்கணும், அடுத்தவங்க என்ன பண்றாங்கனு பார்க்கக்கூடாது………👀 🍁 🍀 #animals #tractor #landwirtschaft #gardening #country #food #johndeere #cows #india #travel #agribusiness #cow #farmersmarket…

View More வாழ்க்கையில ஜெய்கக்கணும்னா அடுத்து என்ன பண்ணலாம்னு பார்க்கணும், அடுத்தவங்க என்ன பண்றாங்கனு பார்க்கக்…

We finish the sowing of wheat with the new arrival! Combined alpego 5 meters …

We finish the sowing of wheat with the new arrival! Combined alpego 5 meters🎉🚜😎💯 #fendt #fendtvario #agco #johndeere #tractor #jcb #alpego #farm #farms #farming #farm365…

View More We finish the sowing of wheat with the new arrival! Combined alpego 5 meters …