शेती साहित्य वापरून काम फास्ट कसे होईल

शेती अवजारे व उपकरणे कीटक व्यवस्थापन उपकरण माहिती असलेले एक पेज उघडते धान्य साठवून ठेवताना त्याला कीड लागू नये याची काळजी घेणे गरजेचे असते. या…

View More शेती साहित्य वापरून काम फास्ट कसे होईल

Iran made Ship navigation command bridge simulator, Mahmoud-Abad ساخت شبيه ساز پل فرماندهي كشتي

December 11, 2018 (Persian calendar 1397/9/20) Mazandaran province (استان مازندران) http://en.wikipedia.org/wiki/Mazandaran_Province Mahmoud-Abad county (شهرستان محمودآباد) http://en.wikipedia.org/wiki/Mahmudabad_County Iran made Ship navigation command bridge simulator, Mahmoud-Abad county…

View More Iran made Ship navigation command bridge simulator, Mahmoud-Abad ساخت شبيه ساز پل فرماندهي كشتي